تماس با ما

جزئیات حقوق و مزایای سال 1402براساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق کارمندان و کارگران 27 درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از 4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان به 5 میلیون و 308 هزار و 284 تومان رسید. این در حالی است که حداقل دستمزد روزانه از 1،393،250 ریال به 1،769،428 ریال رسیده است.

لازم به ذکر است که دستمزد کارگران در سال 1401 نسبت به سال 1400 حدود ۵۷.۴ درصد افزایش یافته بود به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه کارگران از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰ تومان رسیده بود.

در این نشست حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال 5،308،284 ریال، حق مسکن 6،500،۰۰۰ ریال، حق بن کارگری 11،000،۰۰۰ ریال شد.

به کارگرانی که در سال 1402 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 70,000 ریال نیز به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.

مصوبه کمک هزینه مسکن (ماهانه) به مبلغ ماهانه 9،000،000 ریال به پیشنهاد شواری عالی کار برای تصویب نهایی به هیات وزیران تقدیم شده است.

از اول سال 1402 سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه 21 درصد به اضافه روزانه مبلغ 83،596 ریال افزایش می بابد.


دانلود متن کامل بخشنامه به انضمام جداول و پیوست‌ها.

جدول حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1402


شرح سال 1401 - ریال سال 1402 - ریال
مزد شغل روزانه 1,393٬250 1,769٬428
پایه حقوق 41٬797٬500 53٬082٬840
پایه سنوات روزانه 70٬000 70٬000
حق بن و خواروبار 8٬500٬000 11٬000٬000
حق مسکن 6,500٬000 9,000٬000
حق اولاد برای هر فرزند 4٬179٬750 5٬308٬284
عیدی و پاداش سالانه 83٬595٬000 106٬165٬680
سنوات خدمت سالیانه 41٬797٬500 53٬082٬840