تماس با ما

جزئیات حقوق و مزایای سال 98شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۷/‏۱۲/‏۱۳۹۷ پس از بحث و بررسی حداقل مزد سال ۱۳۹۸ را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

بر این اساس دستمزد کارگران حداقلی بگیر با افزایش ۳۶.۵ درصدی از ۱،۱۱۱،۲۶۰ تومان سال ۹۷ به ۱،۵۱۶،۸۸۲ تومان رسید از اول سال ۱۳۹۸ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ تعیین شد. همچنین از اول سال ۱۳۹۸ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۳ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به اضافه روزانه ۸۷,۰۴۹ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۷ افزایش می‌یابد.

در این نشست حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال 151،688 تومان، حق مسکن ۱۰۰،۰۰۰ تومان، حق بن کارگری ۱۹۰،۰۰۰ تومان شد.

به کارگرانی که در سال ۱۳۹۸ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۲۳,۳۳۳ ریال نیز به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.


دانلود متن کامل بخشنامه به انضمام جداول و پیوست‌ها.

جدول حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 139۸


شرح سال ۹۷ - ریال سال ۹۸ - ریال
مزد شغل روزانه 370٬423 505٬627
پایه حقوق 11٬112٬690 15٬168٬810
پایه سنوات روزانه 17٬000 23٬333
حق بن و خواروبار 1٬100٬000 1٬900٬000
حق مسکن 400٬000 1٬000٬000
حق اولاد برای هر فرزند 1٬111٬269 1٬516٬881
عیدی و پاداش سالانه 22٬225٬380 30٬337٬620
سنوات خدمت سالیانه 11٬112٬690 15٬168٬810