تماس با ما

جزئیات حقوق و مزایای سال 1400با تصویب مجلس و دولت، حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها با افزایش ۲۵ درصدی همراه می‌شود و به این ترتیب حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۰ برای آنها به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

در این نشست حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال 265،549 تومان، حق مسکن 450،۰۰۰ تومان، حق بن کارگری 600،۰۰۰ تومان شد.

به کارگرانی که در سال 1400 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 58,۳۳۳ ریال نیز به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.


دانلود متن کامل بخشنامه به انضمام جداول و پیوست‌ها.

جدول حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1400


شرح سال 1399 - ریال سال 1400 - ریال
مزد شغل روزانه 636٬809 885٬165
پایه حقوق 19٬104٬270 26٬554٬950
پایه سنوات روزانه 33٬333 58٬333
حق بن و خواروبار 4٬000٬000 6٬000٬000
حق مسکن 300٬000 4٬500٬000
حق اولاد برای هر فرزند 1٬910٬427 2٬655٬495
عیدی و پاداش سالانه 39٬408٬540 53٬109٬900
سنوات خدمت سالیانه 19٬704٬270 26٬554٬950