تماس با ما

جزئیات حقوق و مزایای سال 1400شورای عالی کار: از ابتدای سال 1400 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار مبلغ 885165 ریال تعیین گردیده و سایر سطوح مزدی نیز روزانه 26 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به اضافه روزانه 82785 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1399 افزایش می یابد.

به کارگرانی که در سال 1400 دارای یکسال سابقه کار شده یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنها گذشته باشد روزانه مبلغ 46667 ریال به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.

به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش می یابد. حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. بنابراین مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند 3 میلیون و 971 هزار و 45 تومان در ماه خواهد بود.دانلود متن کامل بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1400 به انضمام جداول و پیوست‌ها.

جدول حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1400


شرح سال 1399 - ریال سال 1400 - ریال
مزد شغل روزانه 636٬809 885٬165
پایه حقوق 19٬104٬270 26٬554٬950
پایه سنوات روزانه 33٬333 46٬666
حق بن و خواروبار 4٬000٬000 6٬000٬000
حق مسکن 3٬000٬000 4٬500٬000
حق اولاد برای هر فرزند 1٬910٬427 2٬655٬495
عیدی و پاداش سالانه 38٬208٬540 53٬109٬900
سنوات خدمت سالیانه 19٬104٬270 26٬554٬950