تماس با ما

انتقال کارکرد از فایل اکسل به نرم افزار حقوق و دستمزد


به منظور انتقال اطلاعات از فایل اکسل، نرم افزار های قدیمی، یا خروجی های ارائه شده توسط دستگاه های حضور و غیاب نرم افزار حقوق و دستمزد توسکا قابلیت ورودی اکسل را ارائه می دهد.

برای انتقال اطلاعات در منوی اصلی نرم افزار بر روی آیکون ورودی اکسل کلیک کنید تا پنجره مربوطه مطابق شکل زیر باز شود.

نکته : برای انتقال اطلاعات لازم است که حتما یک ستون تحت عنوان کد پرسنلی به عنوان آیتم مقایسه در فایل ایجاد شده باشد.


قابلیت ورودی اکسل

در پنجره باز شده فایل اکسل خود را فراخوانی کنید مطابق شکل زیر


قابلیت ورودی اکسل

بروی گزینه ادامه عملیات کلیک کنید تا فرم انتقال اطلاعات از فایل اکسل به نرم افزار مطابق شکل زیر نمایش داده شود.


قابلیت ورودی اکسل

در این پنجره آیتم های موجود در فایل اکسل در سمت راست با کادر سبز رنگ و آیتم های متناظر آنها در نرم افزار در سمت چپ مشخص شده است عنوان آیتمی که میخواهید به نرم افزار انتقال دهید رادر هر دو قسمت انتخاب نموده و بر روی گزینه افزودن به لیست انتقال کلیک کنید این عملیات را برای تمامی آیتم های که میخواهید به نرم افزار انتقال دهید تکرار کنید.


قابلیت ورودی اکسل

حال بر روی گزینه انتقال عملیات کلیک کنید سپس مشاهده خواهید کرد که نرم افزار تمامی آیتم های انتخاب شده رو به صورت خودکار با آیتم های نظیر به نظیرشان در نرم افزار مطاابق شکل زیر انتقال می دهد.


قابلیت ورودی اکسل