تماس با ما

نحوه محاسبه مالیات حقوقدرآمد مشمول مالیات حقوق :


براساس ماده 83 درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون.

لازم به ذکر است که این درآمد به دو بخش نقدی و غیرنقدی تقسیم می‌شود.


معافیت مالیاتی درآمد حقوق و دستمزد :


طبق ماده 84 قانون مالیات های مستقیم همه ساله میزان معافیت های مالیاتی تغییر می یابد و این تغییر موجب در روند محاسبه حقوق و دستمزد می شود که لازم است مسعولین حقوق و دستمزد با آخرین آیین نامه اجرایی آشنا و طبق این دستور العمل محسابات را اجرا کنند.

طبق بخشنامه ارسالی سازمان امور مالیاتی میزان معافیت مالیاتی حقوق در سال ۹7 معادل 276 میلیون ریال درسال است و تا 3 برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد می‌شود، مازاد مبلغ 3 برابر تا ۴ برابر مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد، مازاد مبلغ ۴ برابر تا ۶ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲5 درصد و مازاد بر ۶ برابر با نرخ 35 درصد محاسبه خواهد شد.


جدول مالیات بر حقوق و درآمد در سال 1397 - ریال


از تا نرخ مالیات
صفر ۲۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ معاف
۲۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ 10 درصد
۱٬۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 15 درصد
۱٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۹۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ 25 درصد
۱٬۹۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ نسب به مازاد 35 درصد

معافیت های مالیاتی درآمد حقوق :


 • روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در‌ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.
 • روسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
 • کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و‌یا موسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین‌المللی مذکور.
 • کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت‌ جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
 • حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
 • هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.
 • مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد ‌استفاده کارگران قرار می گیرد.
 • وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
 • عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون.
 • خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.
 • وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد‌ اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
 • مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون.
 • درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.
 • پنجاه درصد ماليات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بخشوده ميشود
 • هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط این که اگر دریافت‌ کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌گردد.
 • در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده ‌دار است می‌باشد.
 • همچنین کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.

مالیات حقوق فردی پس از کسر آیتم های معاف از مالیات 100 میلیون ریال می باشد با جدول مالیات حقوق سال ۱۳۹7 چگونه باید حساب شود؟


در این مثال به جهت تبیین بهتر مطلب، حقوق شخص به نحوی در نظر گرفته شده است تا مشمول مالیات به نرخ پانزده درصد نیز بشود.

نکته : تمامی مبالغ به ریال می باشد.

نحوه محاسبه مالیات حقوق بر اساس جدول مالیاتی سال 97

حقوق سالانه پرسنل برابر است با :

100٬000٬000 * ۱۲ = 1٬200٬000٬000


اعمال جدول مالیات به شرح زیر:

(۱٬۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ - ۲۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰) * 10% = 82،800،000

(1٬200٬000٬000 - ۱٬۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ) * 15% = 14،400،000


مالیات حقوق سالانه :

82،800،000 + 14،400،000 = 97،200،000


مالیات حقوق ماهانه :

97،200،000 / 12 = 8،100،000


مهلت ارسال فایل مالیات بر درآمد حقوق چه زمانی است؟


بر اساس ماده 86 پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و‌ تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.

جرائم مربوط به عدم ارسال یا تاخیر در ارسال فایل مالیات بر درآمد حقوق چیست؟


طبق ماده ۱۹۷ ق.م.م در صورت عدم ارسال لیست، دو ‌درصد (۲%) حقوق پرداختی و در صورت عدم پرداخت مالیات درصورتی‌که مشمول مالیات گردند، بر اساس ماده ۱۹۹ ق.م.م مشمول جریمه‌ای معادل ده ‌درصد (۱۰%) مالیات پرداخت ‌نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۲٫۵%) مالیات به ازای هرماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.