تماس با ما

جزئیات حقوق و مزایای سال 1401براساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق کارمندان و کارگران ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰ تومان رسید. این در حالی است که حداقل دستمزد روزانه از 885،165 ریال به 1،393،250 ریال رسیده است.

همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.

لازم به ذکر است که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۳۹ درصد افزایش یافته بود به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسیده بود.

در این نشست حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال 417،975 تومان، حق مسکن 650،۰۰۰ تومان، حق بن کارگری 850،۰۰۰ تومان شد.

به کارگرانی که در سال 1401 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 70,000 ریال نیز به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.


دانلود متن کامل بخشنامه به انضمام جداول و پیوست‌ها.

جدول حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1401


شرح سال 1400 - ریال سال 1401 - ریال
مزد شغل روزانه 885٬165 1,393٬250
پایه حقوق 26٬554٬950 41٬797٬500
پایه سنوات روزانه 58٬333 70٬000
حق بن و خواروبار 6٬000٬000 8٬500٬000
حق مسکن 4٬500٬000 6,500٬000
حق اولاد برای هر فرزند 2٬655٬495 4٬179٬750
عیدی و پاداش سالانه 53٬109٬900 83٬595٬000
سنوات خدمت سالیانه 26٬554٬950 41٬797٬500